Przejdź do treści

Ochrona środowiska

Środowisko naturalne jest stale zanieczyszczane przez wiele różnych czynników.

Nasze zgrupowanie zajmuje się oczyszczaniem dna zbiorników ze śmieci które mogą zagrozić zdrowiu osób przebywających na obszarach wodnych.

Takie działania mogą zdecydowanie poprawić jakość wód, a co za tym idzie – zapobiec niekorzystnym zmianom oraz zniwelować szkody spowodowane przez zanieczyszczone zbiorniki wodne.