Przejdź do treści

Kursy ratownicze

Nasze zgrupowanie oferuje kursy ratownicze w zależności od wymagań i potrzeb ochotników.

Młodszy Ratownik WOPR

Kurs na Młodszego Ratownika jest kursem wewnętrznym WOPR.
Przeznaczony jest dla młodzieży, która pasjonuje się pływaniem i bezpieczeństwem wodnym.

Szkolenie to jest perfekcyjnym wyborem dla osób w wieku powyżej 12 r.ż., które chcą zdobyć umiejętności niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia w wodzie. Kurs pokazuje wstępnie, na czym polega zawód ratownika wodnego oraz stanowi przygotowanie do kursu Ratownika Wodnego, który będzie można odbyć w przyszłości.
Zajęcia prowadzone są przez uprawnionych do tego instruktorów.

Wymagania:

 • ukończone 12 lat,
 • dobry stan zdrowia,
 • dobre umiejętności pływackie.

Po zdobyciu umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia Młodszego Ratownika WOPR, które uprawniają go do pracy społecznej pod nadzorem ratownika zawodowego.

RATOWNIK WOPR

Jest to, podobnie jak szkolenie na Młodszego Ratownika, kurs wewnętrzny WOPR. Ten wariant jest jednak przeznaczony dla osób po 16 roku życia, które zdobyły już stopień Młodszego Ratownika WOPR i chcą polepszyć swoje umiejętności. Szkolenie przygotowuje do kursu Ratownika Wodnego.

Wymagania:

 • ukończone 16 lat,
 • posiadanie ważnej legitymacji WOPR,
 • dobry stan zdrowia.

Po zdobyciu tych umiejętności uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia Ratownika WOPR. Nadal może pracować społecznie pod nadzorem ratownika zawodowego, dodatkowo jednak ukończenie kursu uprawnia do wzięcia udziału w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez jednostki WOPR.
Zajęcia prowadzone są przez uprawnionych do tego instruktorów.

RATOWNIK WODNY

Stopień zawodowy uprawniający do pracy w charakterze ratownika wodnego.

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Przygotowuje ono do wykonywania ratownictwa wodnego i do podejmowania działań ratowniczych.
Zajęcia prowadzone są przez uprawnionych do tego instruktorów.

Czas trwania:

 • 63 godziny, w tym:
  • 20 godzin zajęć teoretycznych
  • 43 godziny zajęć praktycznych.

Zakres tematyczny:

 1. Organizacja ratownictwa wodnego – podstawy prawne.
 2. Organizacja pracy ratowników.
 3. Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym.
 4. Pływanie i techniki ratownictwa wodnego.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • dobry stan zdrowia,
 • dobre umiejętności pływackie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia, bądź osobiste oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego uczestnik szkolenia otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.