Przejdź do treści

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

W dniu 16.06.2021 rozpoczęliśmy realizacje zadania publicznego pod tytułem: Ratownictwo i ochrona ludności. Umowa została zawarta w dniu 26.05.2021 roku na kwotę 21 000 zł. Otrzymana dotacja zostanie wykorzysta na prowadzenie patroli ratowniczych, zakup nowego sprzętu ratowniczego i konserwacje posiadanego sprzętu.