Przejdź do treści

Kursy Ratownicze

Osoby które uczestniczyły w kursie Młodszego Ratownika i Ratownika Wodnego WOPR mogą już odbierać legitymacje członkowskie z wpisami potwierdzającymi zdobycie wyżej wymienionych uprawnień.

Ratownicy zawodowi wasze legitymacje i zaświadczenia o ukończeniu kursu będą do odebrania w następnym tygodniu. W sprawie odbioru będziemy się z wami jeszcze kontaktować.