Przejdź do treści

Kurs sternika motorowodnego

W dniu 5 kwietnia (środa) o godzinie 16 w Klubie Warka w Łomży przy ulicy Al. Legionów 54D jest spotkanie organizacyjne kursu na patent sternika motorowodnego. Informacje kierujemy do tych wszystkich ratowników którzy nie mają dodatkowych uprawnień przydatnych w ratownictwie. Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2021 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach, każdy ratownik, pracujący zawodowo powinien posiadać takowe dodatkowe uprawnienia. Kwalifikacje przydatne w ratownictwie określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 roku.